Fără costuri ascunse sau suplimentare, RAPID şi cu DOBÂNDĂ FIXĂ pe toată perioada de creditare!

Siristhius-Vista-Style-Documents

DOCUMENTE NECESARE

Angajați

Adeverinţă de venit tip – câte un exemplar pentru titular şi girant
Cerere de credit tip – pentru titular
Copie CI - câte un exemplar pentru titular şi girant
Declaraţie privind veniturile pe anul trecut - câte un exemplar pentru titular şi girant
Factură de utilităţi – pentru titular *

*La cerere pot fi solicitate şi alte documente justificative

Siristhius-Vista-Style-Documents

DOCUMENTE NECESARE

Pensionari

Talon de pensie câte un exemplar pentru titular şi girant
Copie CI – câte un exemplar pentru titular şi girant
Factură de utilităţi – pentru titular*

*Pensionari pentru limită de vârstă, care să nu fi împlinit 65 de ani.

Views All Time
Views All Time
260
Views Today
Views Today
3