Prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a clientilor nostri,a vizitatorilor care accesează site-ul www.ratefixe.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica GDPR”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Prezenta politica GDPR explică practicile CREDIT MARKET IFN SA pe acest subiect. (în continuare denumită “Societatea”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Societate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal

Prin Politica GDPR, Societatea doreste să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem societatea CREDIT MARKET IFN SA, societate legal infiintata cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Str. ŞURA MARE, Nr. 1, Bloc 1A, Scara A, Etaj P, Apartament 1, avand
J40/2548/2009, EUID ROONRC.J40/2548/2009, CUI 25190849.

SC CREDIT MARKET IFN SA este o instituţie financiară nebancară înfiinţată în februarie 2009 şi autorizată de către Banca Naţională a României.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ aspecte precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cărții de identitate, date de stare civila numele de utilizator, situatia financiar-bancara, incidente de plata, scoring-ul bancar, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Prin intermediul site-ului, Credit Market IFN SA prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice si juridice: clienti/potentiali clienti/fosti clienti, beneficiari / potentiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client in relatia cu Credit Market IFN debitori ai clientului. Credit Market IFN prelucreaza exclusiv datele care ii sunt necesare scopurilor prelucrarii:

▪ nume si prenume, pseudonim, cod client, CNP sau NIF, denumire persoana fizica autorizata si CIF;

▪ date referitoare la nationalitate, cetatenie si rezidenta (inclusiv fiscala);

▪ date aferente actului de identitate/pasaportului/actului de stare civila/permisului de conducere;

▪ adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta); date de contact (telefonul fix/mobil, fax, e-mail);

▪ sexul, situatie familiala, membri de familie, numele mamei inainte de casatorie;

▪ date privind studiile, situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca, tipul contractului de munca (perioada determinata / nedeterminata), data ultimei angajari, date privind vechimea in munca/vechime in profesie;

▪ informatii despre veniturile realizate si sursa acestora, situatia locativa si proprietatile (mobiliare sau imobiliare) detinute;

▪ date privind conduita financiara/lichiditatea, date privind cheltuielile lunare, cheltuielile recurente de natura creditului sau alta natura, istoricul de rambursare al angajamentelor de plata asumate, eventuale litigii cu terti, produse de asigurare detinute sau care urmeaza a fi achizitionate si acoperirile furnizate prin acestea, cheltuielile cu taxele si impozitele, numarul persoanelor aflate in intretinere;

▪ informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism;

▪ apartenenta la un grup de clienti, participatia in alte societati, precum si alte date incluse in contractele incheiate cu dumneavoastra sau generate pe parcursul executarii contractului.

▪ datele bancare, inclusiv informatii despre produsele/serviciile financiar bancare detinute, tranzactiile bancare;

▪ date referitoare la eventuale conflicte de interese;

▪ expunere politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;

▪ date privind sanctiuni, daca este cazul;

▪ semnatura olografa sau electronica, dupa caz;

▪ orice alte date cu caracter personal, care ne sunt aduse la cunostinta in diverse contexte de catre clienti sau de catre orice alte persoane.

Datele cu caracter personal prelucrate pot fi furnizate catreCredit Market IFN dupa cum urmeaza:

▪ in mod direct, de catre dumneavoastra sau prin intermediul unui reprezentant legal sau conventional sau al unei alte persoane care actioneaza in numele dumneavoastra, prin completarea formularelor sau documentelor puse la dispozitie in vederea intitierii relatiei contractuale, actualizarii datelor, achizitionarii de produse si servicii, dispunerii de operatiuni, formularii unor solicitari in legatura cu relatia contractuala, indiferent de canalul de comunicare utilizat;

▪ prin consultarea, direct sau prin intermediul unor furnizori privati de baze de date, a datelor puse la dispozitia publicului de catre organisme guvernamentale sau institutii publice sau de reglementare, cum ar fi cum ar fi: Registrul Comertului (portal.onrc.ro), Ministerul de Finante (mfinante.ro), Agentia Nationala de Administrare Fiscala Fiscala (anaf.ro), Ministerul Justitiei (portal.just.ro), Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (aegrm.ro/romarhiva.ro), Banca Nationala a Romaniei (Centrala Riscului de Credit sau Centrala Incidentelor de Plati), Monitorul Oficial, Portalul Guvernului Romanie (data.gov.ro);

▪ prin consultarea informatiilor disponibile in surse publice externe, cum ar internetul si retele sociale sau prin consultarea bazei de date proprii;

▪ de parteneri contractuali ai persoanei vizate (de exemplu parteneri care fac plati de salarii sau alte venituri catre persoana vizata ori solicita efectuarea de plati din conturile persoanei vizate).

SCOPURILE PRELUCRARII

Credit Market IFN prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vederea prestarii serviciilor de creditare si/sau factoring/scontare in urmatoarele scopuri, de a face demersuri in vederea desfasurarii etapelor aferente contractului de creditare: cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/factoring/scontare, tragerea creditului, administrarea creditului, a serviciului de factoring/scontare, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activitatilor de marketing, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale privind auditul, cunoasterea clientelei, scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude.

Putem prelucra date speciale privind sanatatea dvs. doar in scopul indentificarii unor alternative de plata a creditului.

La aplicarea unei cereri de cesiune creante se culeg date din surse disponibile public cum ar fi RECOM, AEGRM, Ministerul Finantelor Publice, ANAF, Portalul Instantelor de Judecata, Linkedin, website-ul organizatiei din care faceti parte.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII

Temeiul prelucrarii este constituit din:

– consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing, identificarea unor alternative de plata a creditului si pentru crearea contului utilizator,

– realizarea contractului de creditare/factoring/scontare, cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare,

– precum si indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul creditarii/factoring/scontare, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism, legislatia sectoriala)

– Legitimul interes in vederea exercitarii actiunilor in vederea prevenirii fraudelor ce pot sa apara in activitatea de creditare/factoring/scontare, reprezentarea in instanta pentru apararea propriilor drepturi.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Credit Market IFN in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 1. In vederea incheierii si derularii relatiei contractuale conform art.6 alin.1 lit. b) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Credit Market IFN in urmatoareleSCOPURI:

▪ analizarea solicitarilor de servicii si produse si evaluarea eligibilitatii;

▪ furnizarea de informatii referitoare la produsele si serviciile solicitate/de care beneficiati, monitorizarea indeplinirii obligatiilor contractuale, notificarea dumneavoastra cu privire la contractele incheiate (ex. modificare/completare caracteristici/ costuri/ functionalitati/ beneficii produse/ servicii, informatii despre rate scadente/restante, luarea masurilor care se impun ca urmare a nerespectarii respectivelor obligatii contractuale (ex. colectarea de debite/ recuperare creante/ declararea scadentei anticipate);

▪ modificarea contractelor incheiate (ex. restructurari, refinantare, prelungirea duratei de creditare, amanarea platii, angajamente / conventii de plata incheiate in procedura de recuperare pe cale amiabila/ legala etc.);

▪ raportarea si transmiterea informatiilor/documentelor necesare la fondurile de garantare (ex. FNGCIMM, FGDB);

 1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale conform art.6 alin.1 lit. c) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Institutia Credit Market IFN in urmatoarele scopuri:

▪ identificarea si cunoasterea clientelei, realizarea analizelor de risc, raportarea tranzactiilor suspecte, prevenirea fraudelor, respectiv in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv prin colectarea in sistemul informatic de evidenta a datelor continute in actele de identitate ale clientului;

▪ gestionarea controalelor si investigatiilor, respectiv realizarea raportarilor catre autoritatile / institutiile autorizate, cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, CRC, ANSPDCP, ASF/BVB, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, potrivit competentelor acestora;

▪ realizarea pe calea executarii silite a sumelor datorate precum si administrarea popririlor si sechestrelor, conform prevederilor Codurilor de Procedura Civila si Penala, ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala, inclusiv a prevederilor legilor speciale in materie;

▪ punerea in executare a hotararilor instantelor judecatoresti;

▪ realizarea misiunilor de audit obligatorii;

▪ reevaluarea garantiilor, calculului provizioanelor;

▪ auditarea situatiilor financiare;

▪ gestionarea conflictelor de interese;

▪ evidenta si gestionarea triscurilor specifice activitatii desfasurate, in concordanta cu reglementarile europene si internationale, referitoare la cerintele minime de capital, supravegherea adecvarii capitalului si disciplina de piata a institutiilor bancare;

▪ indeplinire a obligatiilor in materie fiscala, inclusiv cu privire la impozitele si taxele cu retinere la sursa;

▪ acordarea anumitor beneficii/facilitati prevazute de lege.

▪ asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video, conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

▪ stocarea si arhivarea informatiilor.

 1. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale institutiei conform art.6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Credit Market IFN in urmatoarele scopuri:

▪ efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice)/studii de piata, atat cu privire la produse/ servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru monitorizarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, pentru imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor/ serviciilor/ proceselor interne;

▪ realizarea unor profile, segmente, tipologii in vederea prezentarii/furnizarii celor mai potrivite produse/ servicii;

▪ proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date;

▪ marketing direct, dupa caz;

▪ planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor privind dinamica de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru produsele/ serviciile institutiei;

▪ monitorizarea tranzactiilor pentru prevenirea fraudelor si investigarea acestora;

▪ realizarea raportarilor interne catre organele de conducere, inclusiv in vederea asigurarii unor masuri prudentiale, prevenirea riscului operational, inclusiv a fraudelor, gestiunea refuzurilor la plata;

▪ asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice, cat si in cadrul locatiilor fizice (de ex: unitati teritoriale, centre regionale/ de afaceri, sediul central);

▪ incheierea si gestionarea unor contracte de finantare sau cesiuni de creante;

▪ colectarea de debite/ recuperarea de creante;

▪ gestionarea conflictelor de interese;

▪ constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale institutiei, recuperarea prejudiciilor, precum si constituirea de probe si realizarea de monitorizari in acest sens;

▪ inregistrarea interactiunilor prin canalele oficiale de comunicare, cu scopul de a furniza dovada cererii/ acordului/ optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare, dupa caz;

▪ monitorizarea video pentru securitatea spatiilor si a bunurilor in vederea prevenirii unor imprejurari de natura a afecta negativ institutia de credit sau persoana vizata (alte situatii decat cele acoperite de obligatiile legale);

▪ stocarea si arhivarea informatiilor.

 1.     In baza consimtamantului dumneavoastra conform art.6 alin.1 lit. a) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Credit Market IFN in urmatoarele scopuri:

▪ pentru verificarile / interogarile care stau la baza analizei riscurilor de creditare in cadrul bazelor de date reprezentate de Centrala Riscului de Credit si ANAF, in cazul in care solicitati un produs de creditare;

▪ pentru profilarea in scop de marketing si pentru marketing direct;

▪ in vederea realizarii inregistrarii audio a convorbirilor telefonice, cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor;

▪ acordarea anumitor beneficii/facilitati prevazute de lege, in baza solicitarii dumneavoastra care va reprezenta consimtamantul implicit;

▪ analizare a comportamentului cu prilejul accesarii website-ului, prin folosirea de cookies, atat ale institutiei de credit, cat si ale tertilor.

In situatia in care nu v-ati exprimat acordul pentru realizarea acestor operatiuni, ele nu vor fi realizate.

Categoriile de destinatari:

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de creditare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, Credit Market IFN comunica aceste date catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, auditori statutari, alte autoritati de stat.
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanti, experti, notariate, case de avocatura, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT & C,  furnizori de servicii de marketing si curierat, societati de arhivare, institutii bancare)
 • La solicitarea expresa: ANPC, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei.

 

Astfel, in functie de relatiile pe care le aveti cu institutia noastra, dupa caz, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre:

▪ persoana vizata sau reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate;

▪ parteneri contractuali ai institutiei (cum ar fi, agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor si agenti de teren, curieri, notari, avocati, consultanti, contabili, evaluatori autorizati, cenzori si auditori, furnizori de servicii IT, de servicii de arhivare in format fizic si/sau electronic sau alti furnizori de servicii, tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise);

▪ furnizori de servicii de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing;

▪ entitati cu care institutia de credit a incheiat contracte de finantare sau cesiuni de creante;

▪ operatori asociati, cum ar fi: FNGCIMM, Fondul de Garantare a Creditului Rural, Centrala Riscului de Credit (constituita in cadrul BNR), Centrala Incidentelor de Plati (constituita in cadrul BNR), Depozitarul Central, respectiv catre alti operatori asociati astfel cum sunt acestia reglementati conform prevederilor legale in vigoare;

▪ autoritati de stat, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi: Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Consiliul Concurentei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar;

▪ autoritati judiciare/de investigatie, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, birouri executori judecatoresti.

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt necesare un vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate. Nefurnizarea datelor cu caracter personal necesare poate cauza intarzieri in disponibilitatea anumitor produse si servicii sau ne poate face imposibila furnizarea serviciilor si/sau a produsului solicitat.

In situatia in care va opuneti prelucrarii de date in scopuri care au la baza temeiul interesului legitim, va informam ca acesta optiune va fi analizata si, in functie de situatia particulara a persoanei vizate, veti primi un raspuns conform Regulamentului General privind protectia datelor.

In cazul operatiunilor de prelucrare a datelor intemeiate pe consimtamantul dumneavoastra, mentionam ca lipsa consimtamantului va conduce le nerealizarea operatiunii respective.

Categoriile de imputerniciti

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor, ci in functie de particulartitatile fiecarei situatii in parte.

Categorii de imputerniciti:

 • Firma de contabilitate
 • Firma de gazduire servere
 • Firma de colectare creante
 • Birouri executori judecatoresti
 • Autoritati fiscale
 • Procesatori de plati
 • Institutii bancare
 • Furnizori de servicii de comunicatii

Acest tip de comunicare este ocazionala sau permanenta, in functie de situatie.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Societatea se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

În scop de securitate, in vederea prevenirii fraudelor si a infractiunilor, Societatea poate inregistra video atat la interior cat si la exterior sediile si birourile de vanzari, fara insa a transmite sau divulga aceste inregistrari catre alte persoane, cu exceptia organelor statului competente, daca sunt solicitate conform legii. In orice situatie, insa, veti fi informat asupra acestui aspect, atat in mod direct, cat si prin afisare la sediile noastre, urmand sa fiti informat cu privire la toate detaliile prelucrarii acestor date.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Societatea noastra va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.ratefixe.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR, in acest sens urmand sa va fie solicitat consimtamantul prin necesitatea bifarii unei casute aferente in sectiunea de contact, anterior transmiterii oricarei informatii catre noi.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Societatea colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Societatii.

Societatea noastra a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Societatea noastra se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise de catre dvs, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Societatea să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu firmele din grupul nostru sau cu colaboratorii nostri, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea Societatii noastre în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și noi, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

De asemenea, atunci cand vizitati site-ul nostru, putem prelucra informatii despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor si despre interactiunea dumneavoastra cu site-urile.

Totodata, in ceea ce priveste chat-ul (dupa caz) de pe site-ul nostru, consimtamantul tau va fi solicitat in prealabil transmiterii oricarui tip de date personale catre noi, prin solicitarea acordului de utilizare a chat-ului conform politicilor de confidentialitate si de prelucrare a datelor personale ale site-ului nostru. Accesul la chat va fi permis numai ulterior acceptarii exprese a conditiilor de utilizare, astfel ca este imposibila transmiterea de date personale prin intermediul chatului fara ca anterior sa fi fost obtinut consimtamantul pentru utilizarea acestuia potrivit conditiilor de utilizare specifice.

Acelasi principiu se aplica oricarei posibilitati de transmitere de date personale prin intermediul site-ului (formulare de contact, etc), acordarea prealabila a consimtamantului fiind solicitata anterior transmiterii oricaror categorii de date personale.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Societatii noastre.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, societatea noastra neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

Exista insa un set minim de module cookie care sunt strict esentiale pentru navigarea optima pe site-ul nostru, astfel incat daca nu sunteti de acord cu utilizarea acestora, este posibil ca accesul la site sa nu fie posibil datorita aspectelor tehnice implicate.

Va rugam sa consultati politica separata privind Cookie pentru mai multe informatii.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, regulamentele BNR si termenele de arhivare prin legea arhivarii, ordinul ministrului de finante. In plus pentru garantiile prin consimtamant durata este atat timp cat acesta este in vigoare.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea să incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de creditare in care sunteti/veti fi parte.

Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate, conform legislatiei aplicabile in domeniul contabilitatii si a normelor legale privind arhivarea documentelor, respectiv pe durata existentei unui alt temei legal justificativ, daca este cazul.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul cunoasterii clientelei si pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului cel putin 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri.

Datele cu caracter personal transmise catre Centrala Riscului de Credit sunt stocate de aceasta timp de 7 ani de la data inscrierii.

In situatia in care v-ati exprimat in prealabil consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, datele dumneavoastra vor fi prelucrate in acest scop pe durata relatiei contractuale, precum si pentru o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia. In cazul in care va retrageti consimtamantul, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in scop de marketing direct, fara ca retragerea consimtamantului sa afecteze legalitatea operatiunilor de prelucrare anterioare.

Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, institutia de credit sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care societatea le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  – exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Societatea) să verifice corectitudinea Datelor;
  – prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  – operatorul (de exemplu, Societatea) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  – persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Societatea) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Societatea) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Societate.
 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Societatea le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul Societatii noastre, la adresa de e-mail office@rosusiasociatii.net. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.
  Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile prelucrate de Societate ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Societatea a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Societatii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama acesteia sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Societatii poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea noastra. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Societatea noastra nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului nostru.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site. Daca doresti sa ne contactezi, o poti face la numarul de telefon 031/8057917; 021/3325479 sau la adresa de e-mail:office@ratefixe.ro.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook